Bakit lumalaki ang puson ng mga babae

variant does not approach me. Perhaps there..

Bakit lumalaki ang puson ng mga babae

Karamihan sa mga kababaihan ay nakararanas ng pananakit ng puson panapanahon. Ito ay maaaring dahil sa kanilang buwanang dalaw o regla. Sa kadalasan, mahirap na maunawaan kung ano talaga ang pinakangdahilan ng pananakit ng puson, subalit ang pagkakaalam ng impormasyon ay makakatulong sa iyong doktor na matumbok ang dahilan ng iyong sakit. Ang pangunahin at pangkaraniwang sanhi ng masakit na puson ay ang mga sakit sa daanan ng ihi, tulad problema sa kidney o pantog.

Pwede rin namang ito ay dahil sa problema sa sistemang reproductive, tulad ng sa matris, fallopian tube at mga obaryo. Ang impeksyon sa daanan ng ihi ay pangkaraniwan at ito ay nagpapakita ng mga sintomas, tulad nang mahapdi at mas madalas na pag-ihi. Ang impeksyon ay maaaring kumalat sa mga kidney, na maaaring magparamdam sa iyo ng pananakit at mataas na lagnat na may kasamang pananakit ng likod.

Kung masakit ang puson mo at ang sakit ay kumakalat galing sa likod hanggang sa balakang at ang sakit ay malala, ang iyong doktor ay maaaring mag-isip na ikaw ay may sakit sa kidney. Susuriin ng doktor ang iyong ihi para sa mga sintomas may kaugnayan sa bato sa bato. Kung mapansin mong may dugo sa ihi mo, huwag mong kalilimutan na sabihin iyan sa doktor, sapagkat kailangan niyang malaman kung saan nanggagaling ang dugo.

Ang pagkakaroon ng tumor sa iyong sistema ng pag-ihi ay hindi pangkaraniwan kaya titingnan at aalamin ng doktor kung kailan pa nagsimula ang mga sintomas tulad ng pananakit ng puson. Ang sakit na nagmumula sa bituka ay isa pang pangakaraniwang dahilan ng pananakit ng puson kapwa sa mga babae at lalaki. Ang mga sintomas ng pananakit ng puson na sanhi ng problema sa panunanaw ay ang mga sumusunod:.

Ang sakit sa puson na dala ng problema sa panunaw ay kadalasang humihilab. Ibig sabihin, ang sakit ay nawawala at bumabalik na parang alon.

Ang masakit na tiyan dahil sa dumi ay nawawala kapag ikaw nakapagdumi na. Ang sanhi ng ganitong uri ng pananakit ng puson ay ang irritable bowel syndrome, na maaaring magdala ng pagtatae o kahirapan sa pagdumi at kabag. Kung minsan, ang pananakit ng puson ay sintomas din ng colon cancer. Ang kabag at pamamaga ay isa ring pangkaraniwang sintomas na nararamdaman ng mga taong may problema sa pagdumi. Kung mapansin mong may dugo sa dumi mo o kaya naman ang dumi mo ay kulay itim, kailangan mong sabihin ito sa doktor.

Ang mga sintomas na ito ay nangangailangan ng wastong atensyon. Ang sakit ay maaaring manggaling sa matris, fallopian tube o mga obaryo. Ito ay maaaring maramdaman sa gitna ng puson. Ang pananakit na galing sa matris ay kadalasang matindi kapag ikaw ay may regla.

Ito ay tinatawag na dysmenorrhoea. Ang ilan sa mga kondisyon na nakakaapekto sa sistemang reproductive ay maaari ring magdulot ng sakit habang nakikipagtalik. Ito ay tinatawag na dyspareunia at mahalaga na malaman ng doktor kung pinahihirapan ka nito. Halimbawa ng mga kundisyong nakakaapekto sa reproductive organs ay ang endometriosis, mayoma, pelvic inflammatory disease, cyst sa obaryo at mga problema na kaugnay sa unang yugto ng pagbubuntis tulad ng pagkalaglag o pagbubuntis na ectopic.

Ang doktor ay magtatanong tungkol sa iyong regla, pag ihi at pagdumi. Maghahanap din siya ng mga sintomas tulad ng lagnat, pagkahilo at pagsusuka.

Kung angkop sa kalagayan, magtatanong din ang doktor tungkol sa emosyonal na buhay pampamilya, bahay, hanapbuhay, at sex life.

Sunod ay susuriin ka ng doktor. Titingnan niya ang iyong tiyan at ang loob nito sa pamamagitan ng vaginal o rectal exam o pareho, kung kinakailangan.Hindi lahat ng sakit sa puso ay kakikitaan ng malinaw na mga palatandaan o sintomas. Hindi ka palaging makakaranas ng paninikip ng dibdib na susundan ng pagbagsak sa sahig na parati mong makikita sa mga pilikula. Ang ilan sa mga sintomas ng sakit sa puso ay hindi nga mararamdaman sa dibdib, kaya hindi palaging madali na tukuyin kung ano talaga ang nangyayari saiyo.

Kaya payo ng mga dalubhasa: Kung hindi ka sigurado, magpatingin ka sa doktor.

Thermador refrigerator error codes

Ito ay totoo lalo na kung ikaw ay mahigit 60 anyos na ang edad o higit pa. Dapat maingat rin ang mga taong sobra ang timbang, may diabetesmataas ang kolesterol, o may highblood.

Pananakit ng Puson: Isa sa Pangunahing Senyales ng Pagbubuntis

Kung nasa saiyo na ang ilan sa mga karamdamang ito, dapat na mas maging concern ka nab aka iyan ay may kinalaman sa puso mo. Ang paninikip ng dibdib ay siyang pangunahing palatandaan ng sakit sa puso. Kung ikaw ay may baradong ugat sa puso o di kaya ay inaatake sa puso, maaaring makaramdam ka ng sakit, paninikip o diin sa dibdib.

Ano ang pakiramdam ng taong naninikip ang dibdib? Iba-iba ang paglalarawan ng mga sa sintomas ng sakit sa pusong ito. Ang ilan ay nagsasabing parang may elepanteng nakaupo sa ibabaw ng kanilang dibdib. Kung ito ay isang dagliang pagsakit o kung ito ay isang masakit na dako sa dibdib na mas lumalala ang sakit kapag ito ay hinawakan o diniinan, malamang na ito ay hindi sintomas ng sakit sa puso.

Pero kailangan mo paring magpatingin sa doktor. Kung ang sintomas ay malala o hindi nawawala sa loob ng ilang minute, kailangan mo nang magpatawag ng ambulansya para makarating agad sa emergency room.

bakit lumalaki ang puson ng mga babae

Tandaan na pwede kang magkaroon ng sakit sa puso o atake sa puso — kahit na wala kang pananakit na nararamdaman. Ang sintomas na ito ng sakit sa puso ay mas madalas sa mga kababaihan. Ang ilang mga pasyente ay nakararamdam ng ganitong sintomas kapag inaatake sa puso. Ang iba ay nagsusuka pa nga. Ang mga kababaihan ay mas madalas na makaramdam ng sintomas na ito kumpara sa mga lalaki. Totoo, pwede kang magkaroon ng masakit na tiyan dahil sa napakaraming mga dahilan na maaaring walang kaugnayan sa puso mo.

Ito ay maaaring dahil lamang sa nakain mo. Pero kailangan mo paring maging mapagbantay dahil ito ay maaaring sintomas ng atake sa puso. Kaya kung sa pakiramdam mo ay may panganib nab aka ikaw ay may sakit sa puso, sabihin mo sa doktor mo kung ano ang nangyayari saiyo, lalo na kung makita mong may pagkakahawig sa kalagayan mo ang ilan sa mga sintomas ng sakit sa puso tulad ng mga sumusunod.

Angisa pang pangkaraniwang sintomas ng sakit sa puso ay ang pananakit ng dibdib na umaabot hanggang sa baba ng kaliwang bahagi ng katawan.

bakit lumalaki ang puson ng mga babae

Ito ay kadalasang nagsisimula sa dibdib at kumakalat sa ibang bahagi na malapit sa dibdib. May mga pasyente na nagrereklamo tungkol sa pananakit ng kanilang mga braso pero inaatake pala sa puso! Maraming mga bagay ang maaaring maging sahi ng pagkahilo o pagkawala ng balanse ng katawan.

Malamang na nagugutom o tumayo ka ng napakabilis. Pero kung biglang bigla kang nawalan ng panimbang kasabay ng pananakit ng iyong dibdib o kahirapan sa paghinga, pumunta agad sa emergency room.

Ito ay maaaring dahil sa biglaang pagbaba ng presyon ng iyong dugo dulot ng kawalan ng kakayahan ng puso ng magbomba ng dugo tulad ng dati nitong ginagawa. Oo, ang pananakit ng lalamunan o ng panga ay hindi naman talaga may kaugnayan sa puso.Kadalasan, kapag sumasakit ang puson ng isang babae, hudyat na ito na malapit na siyang magkaroon.

Madalas din, sa una hanggang ikalawang araw ng kaniyang regla, sumasakit din ang kaniyang puson. Ito ay tinatawag na dysmenorrhea. Pero alam mo bang ang pananakit ng puson ay isa ring senyales ng pagbubuntis? Ang nararamdaman ng isang malapit nang magkaroon ng regla ay kapareho rin ng nararamdaman ng isang buntis. Ito ay sa mga unang linggo ng kaniyang pagbubuntis. Kalimitan, hindi alam ng isang babae kung ang pananakit ng puson niya ay dahil sa regla o posibling pagbubuntis.

Kaya naman importanteng malaman kung paanong naging basehan ito pagdadalantao. Maaaring may problema sa panunuaw kaya nakararanas ng pananakit ng puson. Kaugnay nito, hirap dumumi ang isang indibiduwal kays sumasakit ang ibabang bahagi ito ng kaniyang tiyan. O kaya, nagbago siya ng sistema sa pagdumi. Kung minsan, nagkakaroon ng pananakit ng puson dahil sa pagtatae o hirap dumumi. Bakit ang pananakit ng puson ay senyales ng pagbubuntis?

Kasunod ng paghilab ng tiyan ang sakit sa puson. Kadalasan, ito ay dulot ng problema o isyu sa panunaw. Ang kahulugan nito ay, ang sakit ay biglang mawawala, ngunit bumalabik naman nang mabilis. Hindi lang paghilab ng tiyan at hirap sa pagtae ang dahilan kung bakit may pananakit ng puson. Ito ay maaari ring nang dahil sa matris, mga obaryo o fallopian tube. Kung ang pananakit ng puson ay dulot ng diperensiya sa matris, kadalasan ito ay nakapagdudulot ng sakit habang nakikipagtalik.

bakit lumalaki ang puson ng mga babae

Ang tawag dito ay dyspareunia. Importateng malaman ng doktor ito kung ang isang tao ay nakararanas ng ganitong sakit. Magtatanong ang doktor ng tungkol sa regla at menstrual cycle.

Siya ay maghahanap ng mga senyales gayang pagkahilo, pagsusuka at lagnat. Kung ang isang babae ay nasa hustong gulang at sitwasyon na, ang doktor ay magtatanong din tungkol sa mga bagay na maaaring emosiyonal, personal, pangtrabaho o seksuwal.

Maaari kasing ang pananakit ng puson ay sintomas lamang ng regla, pagbubuntis o sakit na puwedeng mas malala pa. Paano kung sakit na pala ito? Maaring UTI, constipation o hindi natunawan kaya sumasakit ang puson.

PUSON PROBLEMS (BLOATED ALL THE TIME, WHY?!) - saytioco

Kaya naman importanteng pakinggan mo lahat ng sasabihin ng duktor at pag-ingatang mabuti ang iyong anak. Maraming mga kababaihan ang sumasakit ang puson nang dahil sila ay buntis. Ito ay nararamdaman at nararanasan nila sa 1st at 3rd trimester ng kanilang pagbubuntis. Tunay ngang senyales ng pagbubuntis ang pananakit ng puson dahil sapagbabago ng anyo, sukat at hugis nito.

Habang lumalaki ang puson ng isang babae dahil sa pagbubuntis, mahalang malaman niya ang susuotin upang ito ay hindi maipit. Kahit pa sabihing normal ang pananakit ng puson kapag buntis, mahalaga ring malaman ng isang nagdadalantao na hindi dapat maging sobrang sakit ang mararamdaman. Maaaring may hindi na magandang kundisyon ang bata sa sinapupunan kapag matindi na ang pananakit.

Mas mabuting sabihin kaagad sa doktor kung naumang sakit ang nararamdaman—matindi man ito o hindi. Habang ang isang babae ay buntis, ang kaniyang katawan ay nagre-release ng mga hormone na ang tawag ay progesterone. Ito ay nakapagpapakalma, nakakapagpalambot, at nag-uugnay sa mga tisyu. Ito ay kakaibang pakiramdam na maliban na lamang sa tindi ng sakit.Sa totoo lang, wala pang gamot para sa myoma, at wala pa ring dahilan kung bakit nagkakaroon ng myoma ang isang babae subalit base sa pag-aaral, ang myoma ay ang pagkakaroon ng bukol sa loob ng matris.

Ang myoma ay hindi naman nauugnay sa mataas na tsansang magka-uterine cancer at napakabihira lamang na maging kanser. Hindi matukoy ang tunay na kadahilanan ng myoma. Maraming kababaihan na may myoma ang walang dinaranas na sintomas. Subalit ito ay maaaring magdulot ng mga sintomas depende sa laki, lokasyon sa matris submucosal, subserosal at intramuralat kung gaano sila kalapit sa iba pang organ na nasa pelvic area. Ang uterus o matris ay isang organong hugis peras na nasa bandang puson, sa pagitan ng pantog at rectum.

Sensor technology ppt pdf

Kasama nito ang puwerta, mga obaryo, at lagusan ng itlog na bumubuo sa sistemang reproduktibo ng mga kababaihan.

Ito ay tinatawag ring sinapupunan o bahay-bata. Sa magkabilang itaas na bahagi nito, nakabukas ang fallopian tube para makatanggap ng mga itlog. Ang pinaka-ibabang bahagi naman ay bumubuka papuntang puwerta. Gawa ang katawan ng matris sa dalawang patong ng tisyu: ang endometrium na nasa looban ng matris, at ang myometrium na siya naming nakabalot dito.

Sa kababaihang nasa edad ng pagbubuntis, ang endometrium ay sumasailalim sa mga pagbabago buwan-buwan. Lumalaki at kumakapal ito sa impluwensiya ng estrogen mula sa obaryo bilang paghahanda sa pagtanggap ng punlay at posibleng pagbubuntis. Nagaganap ang buwanang regla kung hindi magamit ang tisyu, at natutunaw at lumalabas ito sa puwerta. Ang myometrium naman ay tisyung kalamnan na nauunat at lumalaki kapag nagbubuntis. Ito ang humihilab para mailabas ang sanggol.

Pangunahing tungkulin ng matris ang pangangalaga sa kalusugan ng sanggol at maayos na pagsulong ng pagbubuntis. Ang myoma sa matris o uterine fibroid ay mga non-cancerous growths o mga bukol-bukol na lumilitaw sa matris ng babae, partikular na habang nasa panahon ng mga taon na maaari silang magdalang tao. Natutukoy ang uterine fibroids sa pamamagitan ng pelvic exam kung saan ang matris ay kinakapa kung malaki o mali ang hugis; at ultrasound kung saan makikita kung gaano kalaki ang fibroids.

Dahil hindi tumitigil ang pagsasaliksik ukol sa sanhi ng myoma, may maliit pa lamang na sayantipikong ebidensiya sa kung paano sila maiiwasan. Ang pag-iwas sa myoma ay maaaring mahirap, subalit maliit lamang na porsyento ng tumor na gawa nito ang nangangailangan ng agarang lunas.

Pinakaraniwang sintomas ng myoma ay ang malakas na buwanang-daloy, mas mahabang buwanang-daloy mga 7 o higit pang araw ng pagdurugopananakit o makirot na pakiramdam sa bandang puson o pantog, paulit-ulit na pagkalaglag ng dinadala, madalas na pag-ihi, mahapding pag-ihi, mahirap ilabas ang ihi o parang binabalisawsaw, mga pagbabago sa pagdumi partikular ang pagtitibi, pananakit ng likod, balakang, hita o mga paa, at makirot o masakit na pakikipagtalik. Importante sa kalusugan ng matris ang magandang sirkulasyon ng dugo, maayos na paggana ng mga nerbyo, kulani at tamang balanse ng mga nutrients at minerals.

Eks worker nodes not joining

Kumain ng masustansiyang pagkain tulad ng isda, mani, gulay at prutas na mataas sa Omega-3, mabuting Kolesterol, Bitamina at Mineral. Regular na sumailalim sa mga karaniwang pagsusuri para sa kalusugan ng kababaihan tulad ng Pap Smear.

Magpabakuna laban sa mga karaniwang sakit ng mga kababaihan. Kung alinman sa mga nabanggit na nakakasagabal sa iyo at hindi nawawala ay maaaring ipatingin sa doctor. Bigyang-pansin at kaagad ipatingin sa doktor kung nakakaranas ng pagdurugo bukod sa monthly period at hirap na dumumi o umihi.

Madalang lamang na mangyari, ang myoma ay nagsasanhi ng kirot habang ito ay lumalaki at nakukulangan sa pinagkukunan ng dugo. Dahil kulang na ang nutrisyon na pumupunta dito, ang myoma ay nagsisimulang mamatay. Walang tiyak at natatanging lunas sa myoma, subalit maraming pagpipiliang mga gamot.The heart enlarges cardiomegaly in response to damage to the heart muscle. Up to a point, enlargement permits the heart to continue to pump blood normally.

As enlargement progresses, though, the heart's pumping ability declines. Dilated cardiomyopathy is the main type of cardiomegaly.

Garland nz

In dilated cardiomyopathy, the walls of both the left and right side of the heart ventricles become thin and stretched. The result is an enlarged heart. In the other types of enlarged heart, the heart's muscular left ventricle becomes abnormally thick:. Left ventricular enlargement hypertrophy is usually caused by high blood pressure.

Hypertrophic cardiomyopathy is an inherited genetic condition. The most common causes of an enlarged heart are blockages in the heart's blood supply coronary artery disease and high blood pressure. An enlarged heart can have many other causes, including: - Viral infection of the heart - Abnormal heart valve - Pregnancy, with enlarged heart developing around the time of delivery peripartum cardiomyopathy - Kidney disease requiring dialysis - Alcohol or cocaine abuse - HIV infection - Genetic and inherited conditions.

Frequently, no cause for an enlarged heart is identified. This is known as idiopathic dilated cardiomyopathy.

Jump to. Sections of this page. Accessibility help. Email or phone Password Forgotten account? Sign Up. See more of Gabay sa Kalusugan - Dr. Gary Sy on Facebook. Log In. Forgotten account? Not Now. Related Pages. Doc Willie Ong. Doctor Willie Ong Public figure. Isko Moreno Domagoso.Bago ang menstruation ay karaniwan nang mararanasan ng kababaihan ang pagsakit ng puson, palatandaan ito na magsimula na ang pagreregla. Sa panahon ng pagreregla, ang kalamnan ng matris ay sisikip upang ilabas ang pinaka-sapin ng matris na nabubuo sa mga nakaraang linggo.

Ngunit, kapag nararamdaman na masakit ang puson kahit walang menstruation ay talagang nakabahala at nakakabigo. Palaging ikinalito ng kababaihan ang tungkol sa kanilang regla, habang inaasahan nila ang pagdating ng regla at naramdaman ang mga senyales nito ngunit hindi naman ito dumarating.

Kaya anu-ano ang mga dahilan kung bakit sumasakit ang puson kahit walang menstruation? Kung masakit ang puson kahit walang menstruation, ay posibleng dahil ito sa dalawang simtoma na nagkatugma sa parehong panahon.

Minsan naman, ito ay senyales ng iba pang mabigat na dahilan. Isa sa mga dahilan ay ang sakit na nauugnay sa pagkain o eating disorder, ang babae na may eating disorder ay makakaranas ng hindi regular na regla o talagang wala na. Ito ay magdudulot ng pagsakit ng puson sa panahong sana ay magreregla ngunit walang tumutulo.

Kung masakit ang puson kahit walang menstruation, ay maaaring nagpapahiwatig ito ng isang malubhang sakit. Kailangan mong obserbahan kung anu-ano ang kasabay na mga simtomas upang malaman kung ano ang tutuo mong kalagayan. Susuriin kung ano ang dahilan nito at kung ano ang makakatulong na mga panlunas na maaaring gawin sa bahay. Ang pagsakit ng kalamnan sa matris ay dahil sa pagkadiin ng kanyang sapin ng dingding.

Ang katawan ay magbigay ng mga sinyales na ito bago magkaroon ng buwanang regla.

Bandlab mod

Ang iba naman ay maaaring simtoma ng pagbubuntismga bukol, hirap sa pagdumio kaya kanser. Ang bukol sa obaryo ay may dalawang uri, maaaring may tumubo sa obaryo na nagdudulot ng pagsakit ng puson na walang menstruation. Ang isa ay kung saan ang itlog ay hindi makaalis mula sa follicle ng obaryo at habang lumalaki ito makakaramdam ka ng sakit sa puson.

Itong dalawang uri ng bukol kadalasan ay hindi na kailangang gagamotin pa dahil mawaala ito sa loob ng ilang araw. Mararanasan minsan ng isang babae na masakit ang puson kahit walang menstruation, yun pala ay dahil nagdadalantao siya. Sumasakit ito kapag ang similya ay nakarating na sa matris ngunit ito ay sinasabayan ng konting pagtulo ng kulay pula o brown na likdo. Sa panahon ng pag-menopause, ang mga babae ay makakaranas na ang menstruation nila ay hindi na regular o mangyayari pa na wala silang menstruation ng ilang buwan.

Bakit nagkakaroon ng myoma ang isang babae?

Maramdaman nila na masakit ang puson kahit walang menstruation dahil sa pagbaba ng reproductive hormones sa kanilang katawan. Masakit ang puson kahit walang menstruation sa panahon na ang bagong-pertilisadong itlog ay lumalaki sa loob ng isang Fallopian tube, tinatawag ito na ectopic pregnancy, kung saan ang pertilisadong itlog ay nananatili sa fallopian tube at patuloy sa kanyang paglaki. Ang kanser sa obaryo ay mahirap kilalanin dahil sa maraming simtoma nito na katulad din sa ibang karamdaman.

Ang pakiramdam na masakit ang puson kahit walang menstruation ay isa sa mga simtoma nito. Ang endometriosis ay nararanasan ng ilang kababaihan kung saan ang tisyu na tutubo sa matris ay tumutubo sa labas ng matris sa loob ng tiyan. Ito ay masakit, mangyari ito isa o dalawang linggo bago magsisimula ang regla.

Ang Cervical Stenosis ay isang kalagayan kung saan ang ibabang bahagi ng matris o liig-liigan ay masyadong masikip kaya mahirap ang pagdaloy ng dugo sa panahon ng pagreregla. Ang mga babaing nakaranas nito ay makakaranas din ng pagsakit ng puson na walang menstruation. Ang iba pang mga sakit na naging sanhi ng pagsakit ng puson na walang menstruation ay ang hindi napapanahong pagkawala ng kakayahan ng obaryo o Premature Ovarian Failure at ang Polycystic Ovarian Syndrome.

Maraming bagay ang mangyayari sa katawan ng babae kapag siya ay stress o sobrang pagod, kahit ang pagkahuli sa siklo ng menstruation. Ito ay magdudulot ng pagsakit ng puson pero walang menstruation. Kapag nadistressed dahil sa isang pinsala o karamdaman, ang ating kalamnan ay sumikip, at bigla itong sumakit. Kaya dapat talagang maglaan ng panahon para sarili at makapahinga. Mangyayari din na sumasakit ang puson kahit walang menstruation kapag sobrang init ang panahon at walang sapat na tubig ang iyong katawan.Nagtataka ka ba kung bakit sumasakit ang puson ko kahit wala ka namang regla?

Maraming mga kababaihan ang nakakaramdam ng ganito. Sila ay napapaisip kung bakit masakit ang puson kahit walang menstruation. Madalas kasi, sumasakit lang ang puson ng isang babae kapag siya ay magkakaroon na ng kaniyang buwanang dalaw o menstruation. Minsan naman, sumasakit din ang puson habang, o sa unang tatlong araw ng mens. Ito ay mas kilala sa tawag na dysmenorrhea.

Eh, paano kung hindi naman pala dysmenorrhea? Siguradong kinakabahan ka kung ganito nga ang mangyari. Tiyak na interesado kang malaman kung ano ang mga posibleng dahilan kung bakit masakit ang puson kahit walang menstruation. It ay para malaman mo rin kung pangkaraniwan lamang ba ang pakiramdam na ganito o dapat nang magpagamot at malala na pala ang sakit na nararamdaman. Huwag ka munang mag-panic. Malalaman mo rito kung ano ang posibleng sani ng pananakit ng puson kahit walang regla at ano ang dapat gawin.

Kapag nakaramdam ng sakit ng puson, di ba kadalasan, iniisip nating ordinaryong sakit lamang ito? Malagang malaman mo ito dahil baka ang inaakala mong simpleng sakit laman ay sisa na palang malalang karamdamang kailangan nan g seryosohang gamutan. Ayon sa mga pag-aaral, marami ang uri ng sakit ng puson. Kaya naman pala minsan masakit ang puson kahit wala namang menstruation. Lima lamang ang mga ito sa napakaraming posibleng sanhi ng pananakit ng puson mayroon mang regla o wala.

Alin man sa mga ito ang nararanasan mo, o wala sa mga ito, ang pinakamainam na gawin ay magpatingin sa doktor. Siya lamang ang may alam kung anong klase ng panlunas ang maaari mong subukan. Naitanong mo na ba ito sa iyong sarili? Eh, bakit nga ba masakit ang puson kahit walang menstruation? May mga paliwanag diyan ang mga eksperto. Kung masakit ang puson kahit walang menstruation, malaki ang posibilidad na ito ay dahil sa dalawang sitomas na tugma sa magkaparehong panahon.

Isa na rito ang pagkakaugnay ng malaing pagkain o mas alam natin sa tawag na eating disorder. Kadalasan, ang isang babaeng mayroong ganitong maling pamamaraan sa pagkain ay hindi regular ang menstruation o kaya naman ay wala na talaga.


Faubei

thoughts on “Bakit lumalaki ang puson ng mga babae

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top